top of page

Üç büyük granit taştan oluşan değirmende yaklaşık 45 dakika boyunca kırılıp yoğrulan zeytinler hamur haline getirilip özel liflerden ve güçlü iplerden oluşan torbalara doldurulup baskı makinelerinde üst üste dizilir ve sıkılır. Baskıdan çıkan yağ ve su, yağın suyun yüzeyine çıkmasıyla beraber hiç bir makine kullanılmadan elle birbirinden ayrılır. Yağı dinlendirilmeye bırakılır. Metal kırıcıların aksine bu sistem hamurun ısınmasını ve yağ damlacıkları ile su damlacıklarının birbirine karışmasını engeller.

bottom of page